Close

SIGN UP AND JOIN OUR MAILING LIST

Record Keeping & Taxes Registration – Somali

DIIWAAN HAYNTA IYO CANSHUURAHA

1-day online training. 6 STARS hours + $180 cash bonus.

 

Fasalkaan wuxuu ku bari doonaa inaad si fiican u ogaato faaiidooyinka diiwaan haynta fiican, baro sida saxdaa ee loo sheego dakhliga ganacsiga, aqoonso qarashyada guud ee ganacsiga ee dakhliga laga reebo, sheego qarashaadka cuntada, ka jar qarashaadka gaariga, si sax ah u xisaab Percentage-ka (boqolleyda) Waqtig-Meesha ganacsiga, sheego qarashaad ka badan $2,500, oo shaqaalee shaqaale.

 

If you have problems registering online or have questions,
call 206-492-5249 or email [email protected]imaginewa.org.

REGISTRATION DEADLINE:
You must register for classes no later than 48 hours prior to any scheduled training.
For weekend classes, you must register no later than Friday, 10AM.

Please fill out form below: